Junta de Govern

 

Degana

Sra. Sophie Bellocq Anney

Vicedegà

Sr. Joan Miquel Casajuana Garrigós

Secretària

Sra. Carme Moles Perez

Tresorera

Sra. Neus Vives Armengol

Vocals

Sr. Anton Borrel Gallego

Sra. Vanessa Durich Moulet

Sr. Marc Maestre Rifa

Sra. Anna Mas Santuré

Sr. Joan Monegal Blasi